اخبار ورزشی » دو دلیل اصلی منتفی شدن پیوستن نیمار به رئال